เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2562 
ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ, งานสุขาภิบาล, ประจำรถขยะ,งานป้องกัน ,พนักงานขับรถยนต์และ แม่บ้าน ณ อาคาร 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน