เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2562

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

วารสารเทศบาลแม่ฮ่องสอน

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2562 
ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ, งานสุขาภิบาล, ประจำรถขยะ,งานป้องกัน ,พนักงานขับรถยนต์และ แม่บ้าน ณ อาคาร 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

 

 

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com