เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้เเก่เด็กที่ผ่านการอบรมกิจกรรมภาคฤดูร้อนประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน