เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมโครงการจัดการปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ประจำปี 2562

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

วารสารเทศบาลแม่ฮ่องสอน

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

วันที่ 11 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมโครงการจัดการปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ประจำปี 2562 ขึ้น ณ สนามกีฬากลางเทศบาลแม่ฮ่องสอน และจัดทำแนวกันไฟรอบวัดพระธาตุดอยกองมู เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดไฟไหม้ป่า ซึ่งเป็นที่มาของหมอกควัน ฝุ่นละออง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ 
โดยมี นายพงศ์รพี ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการจัดการปัญหา และหมอกควันในครั้งนี้

 

 

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com