วันที่ 11 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมโครงการจัดการปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ประจำปี 2562 ขึ้น ณ สนามกีฬากลางเทศบาลแม่ฮ่องสอน และจัดทำแนวกันไฟรอบวัดพระธาตุดอยกองมู เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดไฟไหม้ป่า ซึ่งเป็นที่มาของหมอกควัน ฝุ่นละออง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ 
โดยมี นายพงศ์รพี ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการจัดการปัญหา และหมอกควันในครั้งนี้