เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดงานวันเทศบาลประจำปี 2562

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

วารสารเทศบาลแม่ฮ่องสอน

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

วันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานวันเทศบาลประจำปี 2562 โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานวันเทศบาล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้าง ประธานชุมชนและแขกผู้มีเกียรติ มีการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล /มอบเสื้อให้แก่ชุมชนและ อสม.ตำบลจอง /กั่นตอคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้อาวุโส ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

 

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com