วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จิตอาสาและประชาชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมประกอบ ด้วย ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและตัดกิ่งไม้ /ฉีดล้างทำความสะอาดถนนรอบอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา /ทำความสะอาดกำแพงวัดก้ำก่อ โดยมี นายพงศ์รพี ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา