เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมงานประเพณีเจดีย์ทรายมิ่งเมือง ประจำปี 2562

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

วารสารเทศบาลแม่ฮ่องสอน

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมงานประเพณีเจดีย์ทรายมิ่งเมือง ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 16 -18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระนอน และการประกวดแข่งขันบั้งไฟ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณสถานีควบคุมไฟป่า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com