เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมงานประเพณีเจดีย์ทรายมิ่งเมือง ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 16 -18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระนอน และการประกวดแข่งขันบั้งไฟ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณสถานีควบคุมไฟป่า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป