foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

วารสารเทศบาลแม่ฮ่องสอน

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

โครงการแบ่งปันน้ำใจ ให้เพื่อน กิจกรรมจัดหาแปรงสีฟัน ให้เด็กเล็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบแปรงสีฟัน ให้ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง หมอกจำแป่ ปางหมู ห้วยผา ผาบ่อง ห้วยปูลิง และเป็นตัวแทนมอบเคสคอมพิวเตอร์สำหรับตั้งโต๊ะ จำนวน 29 เครื่อง จากบริษัทพามมี่ ทู เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ให้กับตัวแทนศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

 

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com