นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมวันหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดจองกลาง

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

วารสารเทศบาลแม่ฮ่องสอน

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนภายในเขตเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดจองกลาง โดยมีกิจกรรม พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีหล่อเทียนพรรษา พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร และการถวายภัตาหารเพลแต่พระสงฆ์สามเณร มีพระสงฆ์ จำนวน 11 วัด ได้แก่ วัดหัวเวียง วัดจองคำ วัดพระธาตุฯ วัดจองกลาง วัดก้ำก่อ วัดม่วยต่อ วัดพระนอน วัดกลางทุ่ง วัดปางล้อ วัดดอนเจดีย์ และวัดผาอ่าง

 

 

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com