วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนภายในเขตเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดจองกลาง โดยมีกิจกรรม พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีหล่อเทียนพรรษา พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร และการถวายภัตาหารเพลแต่พระสงฆ์สามเณร มีพระสงฆ์ จำนวน 11 วัด ได้แก่ วัดหัวเวียง วัดจองคำ วัดพระธาตุฯ วัดจองกลาง วัดก้ำก่อ วัดม่วยต่อ วัดพระนอน วัดกลางทุ่ง วัดปางล้อ วัดดอนเจดีย์ และวัดผาอ่าง