โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทำเทียนไขและการแปรรูปเทียนหอมแฟนซี ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

วารสารเทศบาลแม่ฮ่องสอน

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทำเทียนไขและการแปรรูปเทียนหอมแฟนซี ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ชุมชนกาดเก่า โดยมีรองนายก และสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ภายในโครงการมีการอบรมในหัวข้อ การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ และเทียนหอมแฟนซี , การจัดทำรายรับรายจ่าย คำนวณต้นทุน กำไร ค่าแรง และขั้นตอนการทำเทียนไข เทียนหอมแฟนซี เพื่อส่งเสริมอาชีพในชุมชน โดยมีตัวแทนชุมชนทั้ง 6 ชุมชนภานในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 45 คน เข้าร่วมโครงการ

 

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com