วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการ รณรงค์พัฒนาลำน้ำปุ๊ "โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาลำน้ำ ประจำปี 2562 ณ สวนหย่อมข้างสะพานขัวแดง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด" ภายหลังพิธีเปิดจิตอาสาทุกท่าน กล่าวคำปฏิญาณ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" 3 ครั้ง และดำเนินการร่วมกันพัฒนาลำน้ำ จำนวน 3 ชุด
จุดที่ 1 จากสะพานขัวแดงลงมาถึงฝายขัวแดงและบริเวณสวยหย่อม
จุดที่ 2 จากสะพานขัวแดงขึ้นไปทางทิศตะวันออกถึงสะพานโรงฆ่าสัตว์
จุดที่ 3 จากสะพานโรงฆ่าสัตว์ถึงสะพานฟาร์มไก่ หลังวัดศิลาหลวง