ลงสำรวจพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาท่อระบายน้ำอุดตัน ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนบริเวณถนนภายในหมู่บ้านจัดสรร ชำนาญสถิตย์

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

วารสารเทศบาลแม่ฮ่องสอน

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ภายใต้การอำนวยการของนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ลงสำรวจพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน บริเวณถนนภายในหมู่บ้านจัดสรร ชำนาญสถิตย์ ถ.ชำนาญสถิตย์ ต.จองคำอ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งในเบื้องต้นในช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากกองช่างเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้นำรถน้ำมาดำเนินการสูบน้ำที่ท่วมขังออกจากท่อระบาย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นไปก่อน สำหรับปัญหาดังกล่าว รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนได้กล่าวว่า จะหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้หากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้รับความเดือดร้อน สามารถโทรแจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่หมายเลขโทรศัพท์ 199 

 

 

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com