โครงการตลาดสดน่าซื้อและอาหารปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

วารสารเทศบาลแม่ฮ่องสอน

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณค์ตามโครงการตลาดสดน่าซื้อและอาหารปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งเเวดล้อมของตลาดสดเทศบาลฯในเรื่องของขยะ น้ำเสีย ความสะอาด การปนเปื้อนสารพิษในอาหาร การควบคุมกำจัดสัตว์นำโรค หนูและแมลงสาบ โดยมีกิจกรรมนำหางหนูและแมลงสาบมาแลกไข่ไก่ กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลฯ มอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อยแก่ร้านจำหน่ายอาหาร มอบรางวัลการประกวดแผงแท่นจำหน่ายสินค้า สินค้าราคาถูก การแสดงของผู้ประกอบการตลาด/ชุมชน การเเข่งขันกิน/ การประกวดร้องเพลง และการสาธิตการดับเพลิง โดยงานป้องกันและสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

 

 

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com