โครงการเปิดบ้านวิชาการครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

วารสารเทศบาลแม่ฮ่องสอน

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

วันที 13 กันยายน 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้เด็กได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพกิจกรรมสร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชน อีกทั้งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและโรงเรียนที่ใกล้เคียง ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ)

 

 

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com