เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนแถลงข่าวการจัดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2562

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

วารสารเทศบาลแม่ฮ่องสอน

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แถลงข่าวการจัดงานประเพณีแปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
กำหนดการงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 -21 ตุลาคม 2562
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เปิดเทศกาลงานปอยเหลินสิบเอ็ด
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 แห่จองพารา
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ตักบาตรเทโวโรหณะ
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ปิดเทศกาล

 

 

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com