วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เเละผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อสรุปการดำเนินงาน ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ผ่านมา พร้อมทั้งกระจายกำลังลงพื้นที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เเละเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน