ทีมงาน อสม. ชุมชนตะวันออก และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ออกรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมแจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้กับพี่น้องภายในชุมชน และผู้ที่สัญจรผ่านไปมา

144

145

146

147