เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม 2564 นายมุ่งเมือง วนากมล ประธานสภาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะทำงาน และสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบแจกันดอกไม้ แสดงความยินดีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยมอบป้ายรณรงค์ ป้องกันโควิด-19 ให้กับ นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และรับฟังนโยบายเกี่ยวกับ Smart City ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อีกทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการพัฒนาเมืองแม่ฮ่องสอนในความคิดของตัวแทนเด็กและเยาวชน อีกด้วย
 
181
 
182
 
183
 
184
 
185