เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้ร่วมประชุมกับตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหาร และได้เชิญชวนให้ทุก ๆ ร้าน ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด และแนะนำโครงการ smart city ที่จะมาสนับสนุนผู้ประกอบการในเร็ว ๆ นี้

194

 

195

197

198