เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำหลักสูตรเสริมจินตคณิต SMART BRAIN มาใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โรงเรียนเทศบาล 3 (แผนกประถมศึกษา) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ 2564 เพื่อสงเสริมทักษะด้านการคิด คำนวณตัวเลขให้แก่เด็ก ๆ 

43

44

45

46

47