วันที่ 12 กรกฎาคม เวลา 10.30 น เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอเมือง /เจ้าหน้าที่ อส. /อสม.ตำบลจองคำ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เเละให้คำแนะนำเเนวทางการปฎิบัติตัว เเละป้องกัน ควบคุมการเเพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ให้กับบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บิ๊กซี มินิ ปางล้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนพื้นที่ต่อไป

60

61

62

63

64

65