We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…
mhsweb

11 ก.ย.64 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดโครงการอาสาสมัคร สาธารณภัยชุมชน ประจำปี 2564

งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการอาสาสมัคร สาธารณภัยชุมชน ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที 11-12 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ "ฝึกอบรมอาสาสมัคร สาธารณภัยชุมชน" โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยผู้เข้าร่วมอบรม ในครั้งนี้ ได้แก่ ตัวเเทนจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ทั้ง 6 ชุมชน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ในการป้องกันการเกิดสาธารณภัย สามารถช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นได้เมื่อเกิดสาธารณภัยในชุมชน พร้อมนำความรู้ เผยเเพร่ต่อไป
11
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
21
20
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…