เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนออกตรวจเชิงรุกในหน่วยงานที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทำงานให้กับเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ผลตรวจ ATK จำนวน 14 ราย ผลเป็น ลบ ทุกคน

170 171

172 173