วัน​ที่​ 13 ตุลาคม​ 2564 เวลา 07.00 น เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ณ​ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมือง​แม่ฮ่องสอน​ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคงต่อไป

20

21

22

23

24

25