เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้รับงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อดำเนินโครงการขุดลอกและระบายน้ำออกภายในสวนสาธารณหนองจองคำ พร้อมจัดทำน้ำพุดนตรี แสงสีประกอบ 6 สีสวยงาม เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย เป็นต้นไป โดยในการการขุดลอกและระบายน้ำออกจากหนองจองคำได้กำหนดแผนการปฏิบัติปล่อยน้ำออกจากหนองจองคำ และจับปลา พร้อมสัตว์น้ำต่าง ๆ เพื่อนำไปปล่อยยังอ่างน้ำธรรมชาติภายในสวนรุกชชาติท่าโป่งแดง โดยในการลำเลียงดินโคลนออกจากหนองจองคำจะมีรถบรรทุกน้ำคอยทำความสะอาดเส้นทางขนส่งดินโคลน ตลอดระยะทาง พร้อมกันนี้จะมีการย้ายรูปปั้นสิงห์ออกจากสวนสาธารณหนองจองคำด้วย
การดำเนินการ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ หลังจากมีการขุดลอกหนองจองคำและจัดทำน้ำพุดนตรีเสร็จแล้ว ในระยะที่ 2 จะมีการจัดทำระบบการฟอกน้ำ โดยการทำน้ำเสียให้เป็นน้ำดี และในระยะที่ 3 ก็จะมีโครงการปรับรูปแบบภูมิทัศน์หนองจองคำ เพื่อให้สวนสาธารณะหนองจองคำเหมาะแก่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของชาวแม่ฮ่องสอนอย่างแท้จริง
1. บริเวณของน้ำพุ จะดำเนินการติดตั้งบริเวณต้นโพธ์ ด้านทิศตะวันออกของหนองจองคำ และมีการเปิด - ปิด เป็นเวลา เพื่อให้ยังมีเสน่ห์ของหนองจองคำคือแสงสีที่กระทบยอดเจดีย์วัดและสะท้อนกับกระแสน้ำในหนอง และตัวน้ำพุมีลักณะเป็นทุ่นลอย สามารถเคลื่อนย้ายได้
2. การดำเนินการโครงการ ได้ผ่านกระบวนการประชาคม และเทศบาลได้ทำพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณหนองจองคำ โดยเจ้าอาวาสวัดจองคำ
3. บริเวณที่ตั้งสิงห์เดิม จะทำการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่โล่ง เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีพื้นที่ทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น
4. สิงห์เดิมไม่ได้มีการทุบทิ้ง จะดำเนินการย้ายไปตั้งไว้ ณ วัดภูสมะวนาราม ต่อไป
 
1
2
3