วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายอุดม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งผู้เเทนสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ เเละบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมผู้จำหน่ายสินค้าถนนคนเดิน เเละตลาดนัดวันอาทิตย์ โดยการจัดประชุม เเบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
ผู้จำหน่ายสินค้าถนนคนเดิน เวลา 09.00 น. และ ตลาดนัดวันอาทิตย์ในช่วง 13.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (เเผนกประถมศึกษา)
โดยจะเริ่มจำหน่ายสินค้าในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป หลักเกณฑ์ ในการจำหน่ายสินค้า ผู้จำหน่าย ต้องปฏิบัติตามมาตราการควบคุม ป้องกันโรค COVID-19 ที่ทางเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และ เเสดงผลตรวจ atk ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (ทุกสัปดาห์)
31
32
44
33
34
35
36
37
42
43
38
39
40
41