เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

  • Prev

  

 

 

survey

aan

1013857
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
566
565
2036
141832
1131
17941
1013857

Your IP: 3.237.67.179
2020-12-02 13:57

รอบรั้วเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

125วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหารเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นำโดยนายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยประธานสภาฯ...
124วันที่ 5 พฤศจิกายน 25563 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
123ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เเละประธานชุมชน เพื่อสำรวจความเรียบร้อยของถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต ที่เเล้วเสร็จ...
122เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชนทั้ง 6 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง...
119วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และชมนิทรรศการ...
118เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และบุคลากรเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับ...
117วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
116วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และทีมงานกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจ และติดตามโครงการปรับปรุงผิวจราจร...
115วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ วนากมล และนายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะในวันออกพรรษา ณ...
114เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด หรืองานประเพณีออกพรรษาประจำปี 2563 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทใหญ่ให้คงอยู่สืบไป ระหว่างวันที่...
113วันที่ 25 กันยายน 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
112วันที่ 24 กันยายน 2563 นายธวัชชัย วงศ์วานิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ ( Open House) ณ...
111เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการวันเยาวชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563...
110วันที่ 19 กันยายน 2563 นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลสัญจร ประจำปี 2563...
109วันที่ 19 กันยายน 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการรณรงค์ กิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน"...
108วันที่ 18 กันยายน 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายวิโรจน์ วรรณารักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน...
107วันที่ 18 กันยายน 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดงานรณรงค์ตลาดสดน่าซื้อและอาหารปลอดภัย หยุดโควิด แต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย ณ...
106วันที่ 9 กันยายน 2563 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 "กิจกรรม...
105เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขอเชิญเที่ยวงาน "สืบ สานวัฒนธรรม ชม ชิม ช๊อป สินค้าชุมชน" ครั้งที่ 2 วันที่ 8-13 กันยายน 2563 เวลา 16.30 -21.00 น. ณ...
104วันที่ 7 กันยายน 2563 นายชาติชาย น้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเเละวัฒนธรรม ตัวแทน นายปกรณ์ จีนาคำนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
103วันที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 09.10 น. งานป้องกันบรรเทาเเละสาธารณภัย เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ร้านเอสโคนิค คอฟฟี่...
102ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ทำการพ่นหมอกควันบริเวณที่พักอาศัยหลังร้านอุดมอะใหล่...
101งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 26 และ 27-28...
99วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสตรีและวันแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 "...
98นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่นด้านส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2562 จาก กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการ...
97ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ...
96โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โรงเรียนเทศบาล 3 (เเผนกประถมศึกษา) จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ...
95วันที่ 13 สิงหาคม 2563 อสม., กองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนตะวันออก มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในชุมชน รวมถึงกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดถนน...
94วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...
92วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติที่ลำน้ำปุ๊...
91ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ...
90งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 10 สิงหาคม...
89งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563...
88กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองและภาคีเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน...
87วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...
85วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราทำความดีด้วยกัน”...
83 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานต่อ นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน...
82งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ...
81วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี...
80วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
79วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีมอบเงินในการช่วยเหลือให้เเก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน...
78วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "แลกเปลี่ยนบทเรียนจากการขับเคลื่อน SDGs ในเมืองกรณีศึกษา" ผ่านระบบ...
77วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยเทศบาล ออกซ้อมแผนดับเพลิง โดยใช้รถดับเพลิง 3 คัน รถบรรทุกน้ำ 2 คัน พนักงานดับเพลิง 8 นาย ณ...
76บรรยากาศของการเปิดเทอมวันเเรก 1 กรกฎาคม 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน รร.1)...
75บรรยากาศของการเปิดเทอมวันเเรก 1 กรกฎาคม 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)...