ยินดีต้อนรับ

 • Prev

ข่าวกิจรรรม /โครงการ

315เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี...
314วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมี นายปกรณ์ จีนาคำ...
313วันที่ 10 มกราคม 2565 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ และปฏิทินเทศบาลฯ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ...
312 วันที่ 9 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีตัดหวาย ฝังลูกนิมิต เเละผูกพัทธสีมา ณ...
311วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 15.40 น. นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ส่งมอบถุงยังชีพเเก่ผู้กักตัว...
310วันที่ 6 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เข้ามอบกระเช้าปีใหม่...
309วันที่ 6 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ...
308เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้มอบมาตรการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตรวจชุดตรวจ ATK สำหรับพนักงานเทศบาลฯ...
307   วันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายชาติชาย น้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา...
306งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน. ร่วมกับ อปพร. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565...
305เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตลาดสดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน (ตลาดสายหยุด) สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน...
30425 ธ.ค.2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
303เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ...
302วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบ นายกานต์ ปราณีตศิลป์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นผู้แทน...
30121 ธ.ค.2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เข้าเเสดงความยินดี นายเชษฐา...
30018 ธ.ค. 2564 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนำนักเรียนจัดนิทรรศการในงานโลกใบเล็กของเด็กดอย (Small world) ณ...
29917ธ.ค. 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายธวัชชัย วงค์วานิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
298เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้จัดประชุม อสม. ตำบลจองคำ  ชี้เเจง การแจกปฏิทินเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  ประจำปี...
29714 ธ.ค. 2564เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ กองช่างเเละงานป้องกันฯ...
296วันที่ 8 ธ.ค. 2564  กิจกรรมประเพณีหลู่ข้าวปุ๊ก ตามโครงการขวัญข้าวพระเจ้าแผ่นดิน จ.แม่ฮ่องสอน ณ...
295วันที่ 7 ธ.ค. 2564  กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม ตรวจ atkให้เเก่ ผู้บริหาร พร้อมทั้งบุคลากร เเละลูกจ้าง เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ณ...
292ผู้บริหาร บุคลากร เเละนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมรอเฝ้ารับเสด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564...
29121 -22 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยกองคลัง โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS...
290เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดตั้งจุดคัดกรองและเฝ้าระะวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ทางเข้า-ออก...
28925 พ.ย. 64 รร.เทศบาล3 จัดอบรมการลงข้อมูลนักเรียนในกลุ่มไลน์สมาร์ทซิตี้ ในเรื่องการเลื่อนชั้นนักเรียน การให้สิทธิ์ผู้ปกครอง1ท่านจับคู่กับนร.1คน ...
288เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนปางล้อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11...
287วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ...
286วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายกานต์...
285ตามที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้รับงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อดำเนินโครงการขุดลอกและระบายน้ำออกภายในสวนสาธารณหนองจองคำ พร้อมจัดทำน้ำพุดนตรี...
284วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน...
283วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายอุดม ชุมภูศรี...
282งานป้องกันฯ ได้รับอจ้งเหตุเพลิงไหม้เสาไฟฟ้า บริเวณหน้าร้านกนกกรณ์ งานป้องกันฯ ได้นำรถดับเพลิง 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกระงับเหตุ สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้...
281เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ได้อนุเคราะห์รถน้ำฉีดทำความสะอาด ในโครงการ 5 ส. ของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์  ในห้วงวันที่ 31 ต.ต....
280เมื่อวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการถนนคนเดินและตลาดนัดวันเสาร์-อาทิตย์ โดยพ่อค้าแม่ค้า...
279 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้รับงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อดำเนินโครงการขุดลอกและระบายน้ำออกภายในสวนสาธารณหนองจองคำ พร้อมจัดทำน้ำพุดนตรี...
278เทศบาลเเม่ฮ่องสอน จัดการเเข่งฟุตบอลเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน คัพ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2564 วันที่ 31 ตุลาคม 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ...
277เทศบาลเเม่ฮ่องสอน จัดการเเข่งฟุตบอลเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน คัพ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2564 วันที่ 30 ตุลาคม 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ...
276วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่อง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล...
275วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...
274วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลฯ...
273วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน...
271วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่เทศกิจ...
270เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตลาดสดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน (ตลาดสายหยุด) สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน...
269วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนโดย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีวางพวงมาลา...
267เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จึงขอปิด ตลาดสดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน (ตลาดสายหยุด) วันที่ 13-15...
266 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงพยาบลศรีสังวาลย์ ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุก ด้วย ATK พ่อค้า แม่ค้า พนักงาน ที่มีประวัติเข้าไปขายของ ณ...
265วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนางสาวพัชรี จันทร์ชัยศรี หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยบุคลากรงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
264เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนออกตรวจเชิงรุกในหน่วยงานที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทำงานให้กับเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ผลตรวจ ATK จำนวน 14 ราย ผลเป็น ลบ...
263เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงพยาบาลศรีวังวาลย์ ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงสี่แยกป่าช้า สำหรับภารกิจเร่งด่วนเชิงรุกที่ใช้เวลาไม่ถึง...
262ประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐...
261วันที่ 24 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ในกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กลุ่มผู้ค้าเนื้อสัตว์ ณ...
260 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรี ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เรื่อง สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน...
259วันที่ 22 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายชาติชาย น้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา...
258งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำโครงการวันเยาวชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ...
257นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565...
256เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564ที่ผ่านมา  ทีมงานวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ทุกคณะ วิทยาลัย...
255เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการรณรงค์ทำความสะอาด งานตลาดสดน่าซื้อ และอาหารปลอดภัย...
254วันที่ 12 กันยายน 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน มอบประกาศนียบัตร ให้เเก่ผู้ที่ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม “อาสาสมัคร สาธารณภัยชุมชน”...
253งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการอาสาสมัคร สาธารณภัยชุมชน ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที 11-12 กันยายน 2564 ณ...
252วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นประธานเปิดในโครงการอบรมคัดแยกขยะ โรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา...
250วันที่ 28 สิงหาคม 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งนายณยศ ชินวงศ์, นางกรรณษกรมย์ สังข์ภิรมย์ และนายบัณฑิต ตรีทอง สมาชิกสภาเทศบาล...
249วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ...
248วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน มอบถุงยังชีพพร้อมเงินจำนวน 500 บาท...
245ประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ...
244       วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก...
243วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...
242วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนโดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน...
241วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายอุดม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน...
240ประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น....
239วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนโดยกองช่าง เเละงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกับการปะปาส่วนภูมิภาค สาขาเเม่ฮ่องสอน...
238 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC)ตำบลจองคำ อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นคู่สัญญา...
237วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองเมืองเเม่ฮ่องสอน รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2564...
236เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้เปิดสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย Local Quarantine (LQ) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ สวนรุกชาติโป่งแข่ หมู่ 8 ตำบลปางหมู...
235ตามที่ประชาชนแจ้งเทศบาลให้ดำเนินการแก้ไขถนนบริเวณสี่แยกร้านยุทธเเครื่องเย็น ซึ่งเป็นร่องลึกพอสมควร ทางเทศบาลฯ...
234  วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาตลาดสดเทศบาล ณ อาคาร 5 ชั้น 2 หน้าโรงรับจำนำ...
232วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายอุดม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นายเกษม บุญสงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยประธานชุมชน อสม....
231วันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายอุดม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
230เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายอุดม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
229วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 22.45 น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้พบเหตุไปล้มบริเวณสี่แยกวัดศิลาหลวง ชุมชนปางล้อ...
228เมื่อคืนของวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 22.12 น. งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย...
226เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากองทุนเพิ่มสมาชิกออมวันละบาท ประจำปี 2564...
225เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำหลักสูตรเสริมจินตคณิต SMART BRAIN มาใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โรงเรียนเทศบาล 3 (แผนกประถมศึกษา)...
224ประมวลภาพถ่ายของการเลือกกรรมการชุมชนดอนเจดีย์ แทนตำเเหน่งที่ว่าง ณ วัดดอนเจดีย์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2564...
222วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนโดยนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายอุทัย สุดใหม่ รองปลัดเทศบาลฯ นายสายชล...
219วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน...
218เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งผู้เเทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
217วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้ารับการอบรม...

 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานโรงฆ่าสัตว์ในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (28 ก.ย.64) 

 - ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (20 ส.ค.64)

 - ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (6 ส.ค.64)

 - รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง (14 มิ.ย.64)

 - โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขอเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนจากแบบปกติที่โรงเรียน (On-Site) เป็นรูปแบบ On line , On-Demand และ On Hand

 - โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองออกไปไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

 - ขอเชิญร่วมประเพณีวานปะลีก หรือการทำบุญสี่มุมเมือง ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ จุด 4 มุมเมือง ตั้งเต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

 - เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมทดสอบการใช้งาน Free Wifi ตามโครงการออกแบบระบบเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยฯ smart city  ภายในเขตเทศบาล

 - โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2564 

 - ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาที่รับโอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (18 ส.ค.63)

  - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (18 ส.ค.63)

  - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประมูลการเช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์เพื่อการฆ่าสัตว์พร้อมอุปกรณ์ฆ่าสัตว์ (16 ก.ค.63)

  - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาสนามกีฬาที่รับโอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน ท2 เฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  ยกเลิก การประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบระบบเพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยและนักท่องเที่ยว (Smart City) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 - ประกาศราคาจ้างโครงการออกแบบระบบเพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยและนักท่องเที่ยว (Smart City) ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์เพื่อการฆ่าสัตว์ พร้อมอุปกรณ์การฆ่าสัตว์  (24 มิ.ย.63)

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในเขตเทศบาล เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (27 เม.ย.63)

 - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิเวตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 - ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างสนามบิน พร้อมก่อสร้างงานรางระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.ขุนลุมประพาส ซอย 2 ข้างสนามบิน ด้วยวิธีประกวดราคราอิเล็กทรอนิกส์

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยขัวแดง 1 และซอยขัวแดง 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หลังจองคำ ,จองกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง กำหนดประโญชน์ตอบแทนขั้นต่ำของการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ หลักเกณฑ์การเช่า การต่ออายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์
ระยะเวลาการให้เช่า การต่ออายุสัญญาเช่า อัตราค่าเช่าภายหลังการต่ออายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ ค่าตอบแทนการต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าช่วง
การโอนสิทธิการเช่าและการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (30 ธ.ค.64)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การลดค่าเช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2565 (30 ก.ย.64)

 - การขยายกำหนดเวลาดำเเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

 - ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2562

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแจ้งรายการต่างๆ  ประจำปี 2563 (31 ส.ค.63)

  - การลดภาษีที่ดิน - สิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากรสนับสนุนการสอน ประจำปี 2564 (4 ก.พ.64)

 - กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 (29 ม.ค.64)

 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (29 ม.ค.64)

 - เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง (8 ม.ค.64)

 - รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 

 - คำสั่งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ย้ายพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (25 มิ.ย.63)

 - คำสั่งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลให้มาดำรงตำแหน่งครู สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (14 พ.ค.63)

 - คำสั่งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง จ้างพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (21 เม.ย.63)

 - คำสั่งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการเฉพาะราย (20 ธ.ค.62)

 

 

001470737
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
630
1254
1884
578293
49167
26525
1470737

Your IP: 23.20.20.52
2022-01-25 11:45
 • ฉบับที่ 37 ประจำเดือนเมษายน -มิถุนายน 2564

 • ฉบับที่ 36 ประจำเดือนมกราคม -มีนาคม 2564

 • ฉบับที่ 35 ประจำเดือนตุลาคม- ธันวาคม 2563

 • ฉบับที่ 34 ประจำเดือนกรกฎาคม -กันยายน 2563

 • ฉบับที่ 33 ประจำเดือนเมษายน -มิถุนายน 2563

 • ฉบับที่ 28 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2562

 • ฉบับที่ 27 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561

 • ฉบับที่ 26 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561

 • ฉบับที่ 25 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

 • ฉบับที่ 23 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560

 • ฉบับที่ 21 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2560

 • ฉบับที่ 20 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2560

 • ฉบับที่ 18 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2559

 • ฉบับที่ 17 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558

 • ฉบับที่ 16 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558

 • ฉบับที่ 15 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2558

 • ฉบับที่ 14 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2558

 • ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557

 • ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2557

 • ฉบับที่ 9 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556

 • ฉบับที่ 8 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2556

 • ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2556

 • ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2556

 • ฉบับที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม -ธันวาคม 2555

 • ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2555

 • ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2555

 • ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2555

 • ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554

EU Cookie Law

 1. What are cookies?
 2. How do we use cookies?
 3. Cookies used on our site
 4. How to delete cookies or control them


[divider type="stripes" margin="20px 0 20px 0" ]

Since 26th May 2012, all UK websites need to comply with the EU E-Privacy Directive 2009/136/EC. Cookies are only a small part of this directive, and whilst you are still allowed to use cookies on a website, it must be made clear to visitors to your site that cookies are being used. A message or warning must be displayed so that the visitor is aware of them.

At the top of our website we have displayed a message to warn you that our website makes use of cookies and that one has already been set. By displaying this message we hope that we are providing you with the information you require about our use of cookies, and presenting you with the option to consent to their use. This message will be displayed until such time as you agree to our site using cookies by clicking on the continue button.

1.What is a cookie?

A cookie is a small amount of data, often including a unique identifier, sent to the browser of your computer or mobile phone (referred to here as a "device") from a website's computer. It is stored on your device's hard drive. Each website can send its own cookie to your browser if your browser's preferences allow it. To protect your privacy, your browser only permits a website to access the cookies it has already sent to you, and not the cookies sent to you by other websites. Many websites do this whenever a user visits them to track online traffic flows.

On the Channel Digital website, our cookies record information about your online preferences so we can tailor the site to your interests. You can set your device’s preferences to accept all cookies, notify you when a cookie is issued, or not receive cookies at all. Selecting the last option means you will not receive certain personalised features, which may result in you being unable to take full advantage of all the website's features. Each browser is different, so please check the "Help" menu of your browser to learn how to change your cookie preferences.

During the course of any visit to our website, every page you see, along with a cookie, is downloaded to your device. Many websites do this because cookies enable website publishers to do useful things like find out whether your device (and probably you) has visited the website before. On a repeat visit this is done by the website’s computer checking to see, and finding, the cookie left there on the last visit.

2.How do we use cookies?

Information supplied by cookies can help us analyse the profile of our visitors, which helps us provide you with a better user experience. For example, if on a previous visit you went to our marketing pages, we might find this out from your cookie and highlight marketing information on subsequent visits.

Third party cookies on our pages

Please note that during your visits to our website you may notice some cookies which are unrelated to us. When you visit a page with content embedded from, for example, YouTube or Flickr, you may be presented with cookies from these websites. We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

3.Cookies used on our site

We only use cookies to help us continuously improve our website and maintain a nice browsing experience for our visitors. Here is a list of cookies used on this website:

 • Google Analytics - we use cookies to compile visitor statistics such as how many people have visited our website, what type of technology they are using (e.g. Mac or Windows which helps to identify when our site isn’t working as it should for particular technologies), how long they spend on the site, what page they look at etc.
 • ShareThis, Quantcast and Gigya - social media share buttons that enable you to share our content
 • Session cookie - this is a standard cookie just to remember user preferences (like font size and saves you logging in every time you visit)

4.How to delete cookies or control them

This site will not use cookies to collect personally identifiable information about you. However, if you wish to restrict or block cookies set by this or any other website, you can do this through your browser settings. The Help function within your browser should tell you how.

Alternatively, you may wish to visit www.aboutcookies.org which contains comprehensive information on how to do this for a wide variety of browsers. You will also find details on how to clear cookies from your computer as well as more general information about cookies. For information on how to do this on your mobile phone’s browser, you will need to refer to your handset manual.

รอบรั้วเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…