เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

การดำเนินงาน “โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานพลังประชารัฐ ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจความรักและความสามัคคีของคนในชาติ และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสานพลังประชารัฐ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ยากจนให้มีคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนที่เดือดร้อนภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ฯ  เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือประชาชน  จึงได้จัดทำโครงการฯ  นี้ขึ้น 

       1. เพื่อเป็นกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อการดำเนินงานตามบทบาท อำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

       2.เพื่อสนับสนุนให้เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดให้มีการสงเคราะห์ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  หรือผู้ยากไร้ที่พึ่ง ขาดคนดูแล 

       3. เพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการ  ธุรกิจ  บุคคลทั่วไป  มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม สงเคราะห์ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  หรือผู้ยากไร้ที่พึ่ง 

       4. ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสมแก่การดำรงชีพให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 1 2

3

4 5

6 7

8

10 11

14 15

13 

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขในการกำจัดขยะในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะ “ระบบบำบัดขยะเป็นศูนย์” โดยใช้วิธีจัดการบริหารขยะด้วยการคัดแยกด้วยเครื่องจักร แยกส่วนที่เป็นอินทรีย์ออกจากขยะที่เป็นเชื้อเพลิง เรียกว่า RDF : Refuse Derived Fuel (อยู่ในระหว่างการพัฒนา) ซึ่งจะเก็บขยะจากชุมชน แล้วนำมาคัดแยกขยะเพื่อนำมาทำขยะ RDF ซึ่งไม่ต้องนำไปเผา ฝังกลบ โดยเปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากรและยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระยะยาวอีกด้วย  อีกทั้งมีการเพิ่มรายได้กับคืนสู่ชุมชน  ทำให้เกิดความปลอดภัยจากมลพิษกว่าการใช้วิธีเผาตรง 

ประโยชน์และผลลัพธ์ที่ได้จากการบริหารขยะ ซึ่งชุมชนสามารถขอรับน้ำหมัก EM ดินสำหรับปลูกพืช และปุ๋ยหมัก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล ลดการเผาขยะ เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วย ท่านใดต้องการเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ย แปลงขยะเป็นทรัพยากรที่มีค่า เชิญชมและรับทราบข้อมูลได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ขยะเป็นปุ๋ย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

1 2

3 4

5 6

7 9

11 12

13 14

15 16

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรม "โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาลำน้ำปุ๊" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมพัฒนา ณ สวนหย่อมข้างสะพานขัวแดง (ข้างโรงแรมบ้านร่มไม้) โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดสวนหย่อม เก็บกวาดขยะ ขุดลอก และถางหญ้า วัชพืชในลำน้ำ  

11

1 2

3 4

 5 6

7 8

9 10

 

 

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนแอสฟัลติกภายในเขตเทศบาล เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางสัญจรที่เกิดการชำรุด

1 2

3 4

5 6

7 9

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการปรับปรุงและจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร บริเวณถนนสิงหนาทบำรุง ซึ่งเป็นถนนสายหลักทางพาณิชย์ มีร้านค้า  บ้านเรือนที่พักอาศัยที่มีสถาปัตยกรรมที่มีสวยงาม และมีความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมความสวยงามของถนนสายนี้

 ในการดำเนินการเริ่มโดยทำการรื้อถอนเสาไฟฟ้า บนถนนสิงหนาทบำรุง ระยะทาง 800 เมตร เริ่มตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ไปจนถึงสี่แยกไฟแดงหน้าร้านอาหารครอสโรด จำนวน 20 กว่าต้น และทำการย้ายสายไฟฟ้าและสายสื่อสารไปเกาะไว้ที่ชายคาของบ้านประชาชน และร้านอาหารแทน ซึ่งประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าต่างก็ยินยอมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อดำเนินการย้ายสายไฟฟ้าเสร็จแล้ว จึงจัดตั้งเสาไฟส่องสว่างซึ่งออกแบบโดยใช้ศิลปะสถาปัตยกรรมไทใหญ่มาช่วยเสริมความโดดเด่นให้กับถนนสายนี้ขึ้นมาอีก

7 8

9 10

11 12

1

2 3

4

Top

xhamster Tarzan X Full Vintage Porn Movie

full hd einglish bf video sex doenloed xxxx vido
brazzers bangla blue film com Hot xxx film
xxxmobilporn

xxxsextres

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.com
fullteenporno.com fullxxxpornvid.com
fullxxxpornvid.xyz

pornvidwatch.xyz

xxxsextres.xyz

xxxsexwatch.net
freexxxvideostube.net
xxxmobileporno.org fastmobilesporn.com freexvideotubes.org
fastmobiporn.org
sextresxxx.net
fullteenporno.xyz
sexmagporn.xyz
hpornvideo.xyz

thebestpornosite.net

adultpornmovie.biz
xxxvideostuber.com xxxporntimes bestfreexxporn.com moviespornov.com Realpornfilms.com eniporn realpornotubex duvpornxxx pornovitube xssn.net girls sex xxx vedios
asa akira brutal sofa
swedish massage for casting xxx vidio china chladrn sexxx open sex vidio
indian desi saree 3gp http://nesaporns.xyz
sunny leone xx video indian pakistani teen porn
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…