ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมกับชุมชนต่าง ๆในเขตเทศบาลแม่ฮ่องสอน และชุมชนรอบข้างของเขตเทศบาลฯ ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และขบวนแห่นางสงกรานต์ โดยมีการให้ประชาชนชาวร่วมสรงน้ำพระโดยทั่วกัน เนื่องใน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560.