ทำบุญตลาดสายหยุด และรดน้ำดำหัวเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปี 2560

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน  นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล แขกผู้มีเกียรติและพ่อแม่พี่น้องประชาชน ร่วมทำบุญตลาดสายหยุด และมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่มาร่วมทำบุญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2560