ประชาคมการสำรวจการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย"

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แขกผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชน ร่วมประชุมประชาคมการสำรวจการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย" ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560 ณ อาคารจอดรถดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน