นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กรการบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกองค์กรการบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สัมนาเรื่องการบริหารจัดการขยะ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน