งาน "วันมุทิตาจิต รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงาน "วันมุทิตาจิต รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานวันมุทิตาจิต รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้สูงอายุ จากทั้ง 6 ชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ พร้อมทั้งสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และสร้างความตระหนักเรื่องคุณค่าของผู้สูงอายุ ในงานมีการ แห่ขบวนครัวหลู่ ของที่ระลึก แก่ผู้สูงอายุโดยผู้บริหารเทศบาล และแขกผู้มีเกียรติ/การแสดงของผู้สูงอายุแต่ละชุมชน /การมอบรางวัลแก่ผู้สูงอายุสุขภาพดี ระดับอายุ 60-70 ปี ได้แก่ นางฉวีวรรณ ปินตาเรือน /อายุ 70-79 ปี ได้แก่ นางสีดา ทาคำมา และอายุมากกว่า ๘๐ ปี ขึ้นไป ได้แก่ ร.ต.ต.จรูญ สินธพทอง