งานรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2560

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดย นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำคณะพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอขมาและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2560 วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน