"วันเทศบาล" ประจำปี 2560

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงาน "วันเทศบาล" ประจำปี 2560 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน วันเทศบาล พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประธานชุมชนและแขกผู้มีเกียรติ มีการอ่านสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน "วันเทศบาล" โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน / รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "100 เรื่อง เมืองแม่ฮ่องสอน" โดย อ.สุรศักดิ์ ป้อมทองคำ / กิจกรรมรำลึกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กรในอดีต และ พิธีรดน้ำดำหัวขอพร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้อาวุโส วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน