รดน้ำดำหัวนายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมใจรดน้ำดำหัวนายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ บริเวณแฟลตเทศบาล