พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อรำลึกถึงพระวีรกรรมอันกล้าหาญ และ พระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560