มอบเกียรติบัตรโครงการศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2560

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมาย นายธวัชชัย วงศ์วานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบเกียรติบัตร โครงการศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2560 การอบรมกิจกรรมภาคฤดูร้อน (กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ) วันที่ 21 - 30 เมษายน ณ สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ไว้ ในวันที่ 30 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน