การประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและที่อยู่อาศัย ในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและที่อยู่อาศัย ในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน รองนายกฯ ปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน มาชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนทราบโดยทั่วกัน ณ อาคารจอดรถดับเพลิง สำนักเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน