เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมงานพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อแก้วเมืองมา

นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับเชิญเข้าร่วมงานพิธีบวงสรวง พระทรงบ้านพระทรงเมือง เจ้านายฝ่ายเหนือ และพิธียกหอ (อ้าบหอ) ศาลเจ้าพ่อแก้วเมืองมา(ศาลเจ้าพ่อช้าง) เพื่อความเป็น สิริมงคลแก่ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบ้านเมืองจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุข ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลเจ้าพ่อแก้วเมืองมา