กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 เรื่อง การกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน ภายใต้ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบ นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ผอ.ทสจ.มส. เป็นประธานการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 เรื่อง การกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน ภายใต้ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า (เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน เมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่าอู่ทอง เมืองเก่าสรรคบุรี เมืองเก่ายะลา และเมืองเก่านราธิวาส) ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน