เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเยี่ยมไข้ให้กำลังใจอดีตพนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมาย นายวิโรจน์ วรรณารักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าเยี่ยมลุงทองสุข วิวิจชัยกุล อดีตพนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์