นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดพิธีโครงการทางเท้าสีขาว

นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดพิธี โครงการทางเท้าสีขาว รณรงค์ไม่จอดรถ หรือวางสิ่งของ บนทางเท้า คืนทางเท้าสู่สังคมได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการให้ความรู้ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดย นางกาญจนา ศรีคราม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม่) /การชี้แจงเกี่ยวกับกฎจราจร ป้ายจราจร การจอดรถให้ถูกต้องตามระเบียบ การสวมหมวกกันน็อคในการขับขี่จักรยานยนต์ โดย รตอ.ดรุณ จำชา รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน และเดินรณรงค์ไม่จอดรถ หรือวางสิ่งของ บนทางเท้า ตามถนนสิงหนาถบำรุงและถนนขุนลุมประพาส