เวทีสาธารณะ "ฝ่าวิกฤตเด็ก เยาวชน สตรี แม่ฮ่องสอน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม เวทีสาธารณะ "ฝ่าวิกฤตเด็ก เยาวชน สตรี แม่ฮ่องสอน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ภายใต้ความร่วมมือ เครือข่าย 3 ภาคส่วน ภาคสังคม รัฐ อปท. ภาควิชาการ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ