กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาลัยผู้สูงวัย วันที่ 24 พ.ค.60

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 มีกิจกรรมนันทนาการ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และกิจกรรมอื่นๆ ณ บริเวณอาคารสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 24 พฤษภาคม 2560