งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บริเวณถนนศิริมงคล

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง 199) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ บ้านไม้กึ่งปูน 3 ชั้น บริเวณถนนศิริมงคล เลยวัดดอนเจดีย์ก่อนถึงแยกนาหมากปิน ไฟลุกลามจากห้องครัวหลังบ้าน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล นำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุจำนวน 4 คันพร้อมเจ้าหน้าที่ ในเบื้องต้นระงับเหตุเพลิงไหม้ ได้แล้ว