โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ และปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ และปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หลักสูตร "ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามวิถี 9 ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน" ประจำปี 2560 /ถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวังดุสิต / ศึกษาดูงานชั่งหัวมัน โครงการตามพระราชดำริ / ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโฮมสเตย์ของอัมพวา ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2560