การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการชมรมผู้ปกครองและครู ให้เกียรติเข้าร่วม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2560