เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมให้การต้อนรับ พอ.อ ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน(TK PARK) พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานกรรมการบริหารสำนักงานและพัฒนาองค์ความรู้ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ภายในงานมีการเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ นิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ของอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน หลังจากพิธีเปิด ช่วงบ่าย ท่านประธานได้เยี่ยมชม วัดพระธาตุดอยกองมู วัดพระนอน วัดจองคำจองกลางและพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560