นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนให้สัมภาษณ์ออกรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ให้สัมภาษณ์ออกรายการ สี่แยกข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ในประเด็น เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนเก็บบริโภค ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว วันที่ 19 มิถุนายน 2560